top of page

12 håndplukkede personer fra ulike steder i Midtre Gauldal møttes 13-16.okt til Gauldalens «største»  Rebusløp. Deltakerne fikk utdelt hver sin tursekk med proviant, sovepose, kart og kompass etc. for en tur gjennom hele kommunen og dens flotte turområder i fire dager. 

Deltakerne ble inndelt i 3 lag á 4 personer og gjennomførte fire dager med rebusløp gjennom kommunen. Lagene fikk kartreferanser de fant frem til ved hjelp av kart og kompass. 5-8 timer  fotturer i fjellet hver dag i tillegg til kappestrider/øvelser med bl.a øksekast, pil og bue, sykling og ulike konkurranser. Deltakerne samler poeng som lag og på individnivå. Etter hvert som rebusløpet skrider frem elimineres deltakerne gjennom kappestrider. På dag 4 står vi igjen med seks personer som  gjennomfører Finaledagen. Det kåres en vinner av Kappestriden som premieres

med kr. 20.000,-.

bottom of page