top of page

Kappestriden 2022

Dag 1

310557415_1183596795896265_39987371215743830_n.jpg

Brekkvollen-Estenhula-Solemsvollen

Første tur i Kappestriden 2022 starter ved parkeringsplassen ved Brekkvollen. Dette er i området vest for Gynnildfjellet og sør for Ilfjellet.

Der er det en tydelig sti som går i relativt lett terreng. Når man kommer til Ljøsåtjønna tar man av stien og går i retning Krokuttjønna. Da blir det litt mer krevende terreng, men naturen blir enda vakrere.

Estenhula, eller "istinhulu" på dialekt finner man på sørsiden tjønna mot vest. Området er vakkert og byr på en rik fauna. Krokuttjønna er fin å fiske i både med oter og med stang. 

Turen går videre ned til Fossumsvollan hvor man møter seterveien. Deltagerne gikk så veien til Solemsvollen. Solemsvollen er hjemsetra til Kappestridgeneralen

bottom of page